Матурски концерт на Ана Трсунова -флејта

Известување

Офицерски дом, Свечена сала 18.00

КАТЕГОРИЈА

Сценско уметничка дејност

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

05 June 18:00 - 05 June 19:00 2023

Scroll to Top