ЗА НАС

Културен и информативен центар Битола , скратено КИЦ Битола е јавна општинска установа од областа на културата и уметноста. Установата се основа за остварување на локалниот интерес во културата од локално значење за граѓаните на Општина Битола како единица на локална самоуправа, од областа на издавачката дејност, музичката дејност, сценско-уметничката дејност, филмската дејност, галериската дејност, дејноста на домовите на културата и дејноста за посредување во културата.

Главна дејност на Установата е: Дејност на објекти за културни манифестации, што опфаќа дејности на концертните и театарските сали и останатите објекти на културата.

Проширување на дејноста и други статусни промени на Установата може да се направат со измена на овој статут и со согласност од основачот односно Советот на Општина Битола.

Навремена, постојана и квалитетна информација е неопходна во процесот на промовирање на настаните, програмите и изведувачите, како и градење однос со публиката и медиумите. Културниот информатор е алатка која преку која КИЦ Битола, ќе ги реализира културно – информативните активности и ќе ја доближи културата и уметноста до пошироката јавност.

Благојче Божиновски
В.Д Директор

ДИРЕКТОР

Дипломиран театарски режисер (на Факултетот за Драмски уметности Скопје – 1994 -1998 г.)  и искусен културен работник со богато професионално портфолио.

Досегашни работни искуства

1992 год- Театарската претстава” Двобој со сенката” – авторски проект по сопствено сценарио и режија, учество на ФААТ-Кочани, каде претставата е повеќекратно наградувана. Специјално наградена од фестивалот. Претставата гостуваше во неколку градови низ републиката.

1992 год- Добитник на неколку признанија за развојот на драмскиот амтеризам во Битола и Македонија.

1993год -Театарската претстава “ Меѓу четири ѕидови “ – авторски проект по сопствено сценарио и режија и учество на неколку фестивали, за камерни претстави.

1994-1998 год. Во рамките на студирањето на Факултетот за драмски уметности, сцени од различни автори во рамките на колоквиумите и испитите.

1995 год. Театарска претстава “Креонтова Антигона” од Миро Гавран. Во сопствен превод. Независна продукција.

1996год. Асистент на Владо Цветановски при реализација на театарската претставава “Мајсторот и маргарита” од Михаил Булгаков. Во продукција на Битолски Народен театар.

1997 год. Театарска претстава ”Дома…” од Људмила Разумовскаја. Во продукција на Битолски Народен театар.

1998 год. Дипломска театарска претстава “Вазна од порцелан” од Југослав Петровски. Во продукција на Народниот театар “Јордан Хаџи Констадинов-Џинот “ Велес.

1999 год. Театарска претстава”Љубовта на Перлимплин и Белиса” од Федерико Гарсија Лорка. Во продукција на Битолски народен театар.

2000 год.Театарска претстава “ЛАРВА- ЛАРВА”од Мики Душански. Во продукција на Струмичкиот народен театар.

2001 год. Документарен филм “Медот како храна и лек” по сценарио на Андон Чобанов и Петар Атанасовски. Во продукција на “ТВ ОРБИС”-Битола.

2001 год. Театарска претстава “Хамлет-Ремаке” од Светислав Басара. Во продукција на Штипскиот народен театар.

2001 год. Театарска претстава “Дупло дно” од Горан Стефановски. Во продукција на НУЦК Театар „Јордан Х.К-Џинот“, Велес.

2002 год. Документарниот филм “Лузните од првата светска војна”-косценарист со Петар Атанасовски. Во продукција на Н. П. “Видео мозаик”- Битола.

2002 год. Документарен филм “Нашите стари чешми” по сценарио на д-р Радмила Петкова и м-г Здравка Маретиќ. Во продукција на “ТВ ОРБИС”-Битола.

2002 год. Театарската претстава” ПРОЦЕС” од Ана Динковска. Во продукција на Прилепски народен театар.

2002-2003 год. Документарен филм “Од Пелистер до Еверест” во 3 дела по сценарио на Петар Ставрев. Во продукција на”ТВ ОРБИС”-Битола.

2003 год. Документарен филм “Битолско деноноќие” по сопствено сценарио. Во продукција на “ Видео дизајн”-Битола.

2003 год. Документарен филм “Битолски Народен Театар” по сценарио на Јасмина Ѓоеѓиовска. Во продукција на “Видео дизајн”-Битола.

2004 год. Театарска претстава “Ѕвонарот на Богородичната црква во Париз” од Виктор Иго, во сопствена драматизација. Во продукција на НУЦК Театар „Јордан Х.К-Џинот“, Велес.

2005 год. Театарска претстава “Вообразен Болен” од Ж.Б. Молиер. Во продукција на НУЦК Театар „Јордан Х.К-Џинот“, Велес.

2005 год. Театарска претстава” Миротворец” од Дејвид Холман. Во продукција на “Детски Театарски Центар”- Скопје.

2005 год. Театарска претстава “ Испревртена приказна” авторски проект (автор на текст и режија). Во продукција на “Театар во формирање”- Охрид.

2006 год. Театарска претстава “Фарса за храбриот Науме” од Русомир Богдановски. Во продукција на “Градски театар- Охрид.

2006 год. Екранизација на “Испревртена приказна” авторски проект (автор на сценарио и режија). Во продукција на ТВ Меди –Битола.

2007 год. Театарска претстава “ Враќање” од Харол Пинтер. Во продукција на НУЦК “Антон Панов”- Струмица.

2008/09 год. Документарен филм “ Културното наследство во Битола од Османлискиот период”. Во продукција “Зага-Продукција” и на Општина Битола.

2009 год. Театарска претстава “ Подземни соништа” по сопствено сценарио. Во продукција на НУЦК “Трајко Прокопиев” Куманово

2011 – 20012 год. Авторски проект : Македонско природно културно наследство- документирана видео разгледница„ во соработка на Здружение Грин Лист и Министерство за култура на Р.Македонија.

2012 год. Документарен серијал: “ Вкусовите на античката храна” по сценарио на: д-р Весна Калпаковска, Александар Попоски и Софија Бејковска во 10 епизоди со времетраење од 20 минути за ТВ ТЕРА-Битола.

2012- 2013 год. Проект : “Македонија на дланка” – документирана разгледница во соработка на Здружение Грин Лист и Генерален секретеријат на Р. Македонија.

2013 год. Документарен серијал: “ Во светот на античката медицина” по сценарио на: д-р Весна Калпаковска, Александар Попоски во 13 епизоди со времетраење од 10 минути во соработка за ТВ Тера.

2013 год. Авторски проект : Презентација на екололошките и туристички локалитети на Р.Македонија во соработка на Здружение Грин Лист и Министерство за култура на Р.Македонија.

2013 год. Мултимедијален проект: „Битолска музичка одисеја 2013” во продукција на Студио Микс.

2013 год. Документарен филм: “Бит фест културолошка рефлексија 2006-2013” во соработка на здружението ГРИН ЛИСТ-Битола

2013 год. Презентационо ДВД: “Звукот на Брановите” во продукција на НУУБ”Св. Климент Охридски”- Битола и Министерство на Р.Македонија.

2013 год. Театарска претстава ”Есенин” од Марјан Нечак. Во продукција на Битолски народен театар.

2013/2014 год. Театарска претстава: “Новогодишна маѓична потера по Дедо Мраз” во соработка на здружение ГРИН ЛИСТ-Битола и Општина Битола.

Scroll to Top