Новогодиша честитка

Известување

Новогодиша Честитка од КИЦ Битола

КАТЕГОРИЈА

Посредување во културата

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

29 December 14:00 - 29 December 15:00 2022

Scroll to Top