Проекција на филмот „Убиството на новинарот“

По повод меѓународниот ден на човековите права

Проекција на филм и дискусија

КАТЕГОРИЈА

Прикажување филмови

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

16 December 18:00 - 16 December 20:00 2023

Scroll to Top