Промоција на книгата„Ако се родат некакви чуства“

КАТЕГОРИЈА

Издавачка дејност

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

20 July 12:00 - 20 July 13:00 2011

Scroll to Top