Работилница за изработка на студии за ГУП- Битола

ЈАВНА ПОКАНА: РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ ЗА ГУП - БИТОЛА

КАТЕГОРИЈА

Посредување во културата

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

16 January 11:00 - 16 January 13:00 2024

Scroll to Top