100 Години од формирањето на СОЕУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – БИТОЛА

Известување

Одбележување на јубилејот 100 години од формирањето на СОЕУ „Јане Сандански“ Битола 19.04 Офцерски дом - КИЦ Битола, Кристална сала 18.00 ч.

КАТЕГОРИЈА

Посредување во културата

ЛОКАЦИЈА

Офицерски дом

Времетраење на настанот

19 April 18:00 - 19 April 20:00 2023

Scroll to Top