Изложба „Артифициелни рефлексии врз просторот “

Изложбата „Артифициелни рефлексии врз просторот “ од Факултет за природни и технички науки – Архитектура и дизајн при Универзитет “Гоце Делчев” – Штип на проф. Катерина Деспот и проф. м-р Александар Џинго.

Среда 19.06, Офицерски дом-Свечена сала 20.00 ч.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top