Нов музички бисер од ДМУ Битола

Уште еден музички бисер кој произлегува од ДМУ Битола, под менторство на проф. м-р Билјана Димовска. Честитки за беспрекорната изведба на младата Кристијана Илиевска – пијано.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top