Оддржан матурски концерт на Мевљуд Асаноски

Честитки до Мевљуд Асаноски, а секако и на неговиот ментор, проф. Марјан Бакревски за извонредниот матурски концерт, со желби за блескава професионална иднина.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top